COVID-19 jako nemoc z povolání? V některých případech ano

COVID-19 jako nemoc z povolání? V některých případech ano

Pracovníci, kteří se nakazili v zaměstnání koronavirem, mohou za určitých podmínek získat odškodné za nemoc z povolání. Podle stanoviska výboru Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP musí pacient splnit klinické a hygienické podmínky, aby bylo možné onemocnění COVID-19 uznat jako nemoc z povolání. Toto rozhodnutí je důležité především pro pracovníky v tzv. první linii.

Jaké jsou podmínky pro uznání COVID-19 jako nemoci z povolání?

Podmínkou pro uznání COVID-19 jako nemoci z povolání je zejména to, že onemocnění vzniklo při práci, kde je prokázáno riziko nákazy. Tato podmínka je splněna právě u pracovníků v tzv. první linii, přičemž nezáleží na tom, zda se jedná o zdravotníky –⁠ tuto podmínku splní i pokladní v obchodě. U jiných profesí bude prokázání rizika nákazy obtížnější a záleží na posudkové komisi.

Další podmínkou je, že nemoc z povolání musí dosahovat určité závažnosti. Pro COVID-19 to znamená, že u pacienta muselo propuknout onemocnění – lidé s bezpříznakovým průběhem nárok nemají. Jestliže pracovník přišel prokazatelně v práci do styku s nakaženými a dokonce i u něj samotného byla nemoc diagnostikována, ale neměl klinické příznaky, pak nemůže být onemocnění COVID-19 vyhodnoceno jako nemoc z povolání.

Jak uznání nemoci z povolání probíhá?

Pro uznání nemoci z povolání je potřeba projít předepsaným postupem. Obvyklým způsobem je využít nejdříve lékaře, který dělá pro zaměstnavatele prohlídky. Ten dále pošle nemocného na kliniku nemocí z povolání, kde provedou posudek. Ten zahrnuje jak posouzení zdravotního stavu nemocného zaměstnance, tak šetření krajské hygienické stanice přímo ve firmě.

Na co má zaměstnanec nárok?

Pokud z posudku vyjde, že zaměstnanec má COVID-19 jako nemoc z povolání, získá nárok na vyplácení náhrad podle zákoníku práce. V první řadě se jedná o bolestné. To je posuzováno na bodové stupnici. Záleží mimo jiné na délce trvání onemocnění nebo době hospitalizace. Dále má zaměstnanec nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a jestliže bude mít trvalé následky, může získat odškodnění za ztížení společenského uplatnění. V případě úmrtí zaměstnance má nárok na náhrady jeho rodina, resp. jím vyživované osoby.

Pro případ vyplácení náhrad kvůli nemoci z povolání nebo pracovnímu úrazu mají zaměstnavatelé sjednané pojištění.

Aktuality

Odklad splátek kvůli COVID-19 využilo asi 10 % klientů, kteří mají v bance úvěr

Jedním z opatření během pandemie COVID-19 je možnost využít odklad splátek hypotéky nebo úvěru o tři nebo šest měsíců. Kolik domácností zatím tuto možnost využilo a které banky se chystají na kontroly?

Více

COVID-19 jako nemoc z povolání? V některých případech ano

Pracovníci, kteří se nakazili v zaměstnání koronavirem, mohou za určitých podmínek získat odškodné za nemoc z povolání. Podle stanoviska výboru Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP musí pacient splnit klinické a hygienické podmínky, aby bylo možné onemocnění COVID-19 uznat jako nemoc z povolání. Toto rozhodnutí je důležité především pro pracovníky v tzv. první linii.

Více

Vláda schválila protikrizový daňový balíček

V pondělí 25. května schválila česká vláda další z řady opatření, které má zajistit obnovení ekonomiky ochromené pandemií koronaviru. Tentokrát se jedná o protikrizový daňový balíček. Jaká daňová zvýhodnění lze očekávat?

Více