COVID-19 jako nemoc z povolání? V některých případech ano

COVID-19 jako nemoc z povolání? V některých případech ano

Pracovníci, kteří se nakazili v zaměstnání koronavirem, mohou za určitých podmínek získat odškodné za nemoc z povolání. Podle stanoviska výboru Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP musí pacient splnit klinické a hygienické podmínky, aby bylo možné onemocnění COVID-19 uznat jako nemoc z povolání. Toto rozhodnutí je důležité především pro pracovníky v tzv. první linii.

Jaké jsou podmínky pro uznání COVID-19 jako nemoci z povolání?

Podmínkou pro uznání COVID-19 jako nemoci z povolání je zejména to, že onemocnění vzniklo při práci, kde je prokázáno riziko nákazy. Tato podmínka je splněna právě u pracovníků v tzv. první linii, přičemž nezáleží na tom, zda se jedná o zdravotníky –⁠ tuto podmínku splní i pokladní v obchodě. U jiných profesí bude prokázání rizika nákazy obtížnější a záleží na posudkové komisi.

Další podmínkou je, že nemoc z povolání musí dosahovat určité závažnosti. Pro COVID-19 to znamená, že u pacienta muselo propuknout onemocnění – lidé s bezpříznakovým průběhem nárok nemají. Jestliže pracovník přišel prokazatelně v práci do styku s nakaženými a dokonce i u něj samotného byla nemoc diagnostikována, ale neměl klinické příznaky, pak nemůže být onemocnění COVID-19 vyhodnoceno jako nemoc z povolání.

Jak uznání nemoci z povolání probíhá?

Pro uznání nemoci z povolání je potřeba projít předepsaným postupem. Obvyklým způsobem je využít nejdříve lékaře, který dělá pro zaměstnavatele prohlídky. Ten dále pošle nemocného na kliniku nemocí z povolání, kde provedou posudek. Ten zahrnuje jak posouzení zdravotního stavu nemocného zaměstnance, tak šetření krajské hygienické stanice přímo ve firmě.

Na co má zaměstnanec nárok?

Pokud z posudku vyjde, že zaměstnanec má COVID-19 jako nemoc z povolání, získá nárok na vyplácení náhrad podle zákoníku práce. V první řadě se jedná o bolestné. To je posuzováno na bodové stupnici. Záleží mimo jiné na délce trvání onemocnění nebo době hospitalizace. Dále má zaměstnanec nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a jestliže bude mít trvalé následky, může získat odškodnění za ztížení společenského uplatnění. V případě úmrtí zaměstnance má nárok na náhrady jeho rodina, resp. jím vyživované osoby.

Pro případ vyplácení náhrad kvůli nemoci z povolání nebo pracovnímu úrazu mají zaměstnavatelé sjednané pojištění.

Aktuality

Dohodáři mohou konečně získat kompenzaci až do výše 31 150 korun

Podobně jako OSVČ nebo společníci malých s. r. o. mohou nově i lidé pracující lidově řečeno „na dohodu“ žádat o kompenzační bonus, který má vykrýt ztráty způsobené vládními opatřeními souvisejícími se zpomalením šíření nového druhu koronaviru. V červenci tuhle dlouho očekávanou novinku schválila sněmovna a následně i senátoři.

Více

Vláda „odklepla“ pomoc pro ubytovací zařízení. Majitelé dostanou kompenzaci za 72 dnů v karanténě

Omezení související s pandemií nového typu koronaviru v polovině března zavřela kromě jiného také drtivou většinu hotelů a dalších ubytovacích zařízení. Jejich majitelé tak přišli o nemalé částky a často také jediný zdroj příjmu. Situaci by měl dotčeným kompenzovat dotační program COVID – ubytování, kterému dala vláda nedávno „zelenou“.

Více

Vláda podpoří pořadatele kulturních akcí ze speciálního programu

Opatření, která měla za cíl omezit nebo alespoň zpomalit šíření nového typu koronaviru pořádně zkomplikovala situaci také pořadatelům nejrůznějších festivalů, koncertů a dalších kulturních akcí. Přípravy, které v mnohých případech trvaly několik měsíců, spolykaly spoustu finančních prostředků. Řada akcí se ale nakonec kvůli vládním nařízením vůbec neuskutečnila.

Více