Dohodáři mohou konečně získat kompenzaci až do výše 31 150 korun

Dohodáři mohou konečně získat kompenzaci až do výše 31 150 korun

Podobně jako OSVČ nebo společníci malých s. r. o. mohou nově i lidé pracující lidově řečeno „na dohodu“ žádat o kompenzační bonus, který má vykrýt ztráty způsobené vládními opatřeními souvisejícími se zpomalením šíření nového druhu koronaviru. V červenci tuhle dlouho očekávanou novinku schválila sněmovna a následně i senátoři.

Na vyjádření vlády se čekalo tři měsíce

Návrh na kompenzaci pro dohodáře řešila vláda poměrně dlouho. Nakonec ho posvětila a splnila tak přání opozičních stran, které za lidi pracující na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) orodovaly už před třemi měsíci. Nově si mohou dohodáři přijít na více než 31 000 korun. I pro ně ale platí poměrně přísná pravidla.

Kdo má na kompenzační bonus nárok?

O bonus mohou žádat ti žadatelé, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění (tzv. pojištěná dohoda), a bylo jim kvůli koronaviru znemožněno pracovat. Žádat mohou o kompenzační bonus ve výši 350 korun denně, a to zpětně za období od 12. března do 8. června. Při délce 89 dnů může tato podpora činit až 31 150 korun.

Obdržené prostředky není třeba vracet

Příjemným překvapením je i to, že podpora se týká i těch dohodářů, kteří mají souběh dohody s živností a nebudou tak muset vracet prostředky, které již obdrželi. Ministerstvo odhaduje, že by se pomoci mohlo dočkat až sto padesát tisíc lidí, pro které může být bonus záchranou před životem v dluzích.

Je potřeba odpracovat alespoň čtyři měsíce

Aby měl žadatel na bonus nárok, musí splnit i další podmínku, která říká, že žadatel pracoval alespoň čtyři ze šesti měsíců před vypuknutím epidemie (tedy od 1. října 2019 do března 2020). Zároveň mu muselo být znemožněno vykonávat činnost právě v důsledku koronavirové krize či vládních restrikcí. Vyloučeni jsou ti, kteří mají kromě DPP a DPČ jiné zaměstnání.

Formulář je k dispozici online

Podporu budou stejně jako u OSVČ vyplácet finanční úřady. Pokud splňujete výše uvedené podmínky, zažádat o ni můžete po vyplnění jednoduchého formuláře (s doložkou nebo bez doložky), či prostřednictvím webové aplikace. Na finanční úřad vyplněný formulář doložíte přes datovou schránku, e-mailem nebo v papírové podobě poštou či osobně.

Aktuality

Vláda schválila „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ II! Žádat o něj bude možné začátkem listopadu

„Ošetřovné“ za dobu zavřených škol dostanou i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Návrh ministerstva průmyslu a obchodu schválila vláda. Podpora bude určena lidem, kteří nemohou kvůli péči o dítě do 10 let nebo hendikepovaného člověka vykonávat svou hlavní výdělečnou činnost. Podpora bude ale nižší než na jaře a žádat o ni mohou OSVČ až začátkem měsíce listopadu.

Více

Poslanci schválili obnovení kompenzačního bonusu pro OSVČ

Poslanci v rámci zrychleného jednání v pondělí 26. 10. 2020 schválili obnovení kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně pro OSVČ a společníky malých s.r.o., kteří museli zavřít své provozovny nebo jinak zásadně omezit dosavadní podnikatelské aktivity. Návrh v nejbližších dnech projedná Senát a podepíše prezident, poté začne Finanční správa přijímat první žádosti.

Více

Podávání žádostí v programu COVID - Kultura II spuštěno!

Od čtvrtka 22. 10. 2020 mohou podnikatelé v kultuře zasažení vládními opatřeními proti šíření nového typu koronaviru podávat na Ministerstvu průmyslu a obchodu žádosti ve druhé výzvě programu COVID – Kultura. Na ten je vyčleněno celkem 750 milionů korun. O podporu je možno žádat elektronicky přes informační systém.

Více