Dotace z programu COVID – Nájemné je na dosah

Dotace z programu COVID – Nájemné je na dosah

Vláda projednala další opatření pro pomoc podnikatelům zasaženým koronavirovou krizí. Nyní se čeká na schválení, resp. notifikaci Evropskou komisí. Dotační program COVID – Nájemné má za cíl pomoci podnikatelům, kteří kvůli mimořádným opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru museli uzavřít své provozovny. Stát takovým podnikům pomůže s placením nájemného – přispěje 50 procenty, 30 % by měl slevit pronajímatel a 20 % doplatí sám nájemce.

Fakticky totiž nedošlo k posunutí termínu pro podání daňového přiznání, ale pouze k plošnému prominutí pokut za pozdní podání, pokud to zvládnete během následujících třech měsíců – tedy do 1. července. Právě z toho důvodu se počítá pokuta již od dubna a při prodlení po 1. červenci už na vás bude čekat vysoké penále.

Došlo pouze k prominutí pokut, nikoliv k posunutí termínu daňového přiznání

Kvůli koronavirové krizi bylo rozhodnutím ministryně financí vydáno prominutí pokut za pozdně podané daňové přiznání a pozdní doplatek daně z příjmů. Podnikatelé mohou daňové přiznání podat a daň doplatit bez pokuty až do 1. července 2020. Odpuštění sankcí se však vztahuje pouze na situaci, kdy do daného termínu 1. července vše stihnete podat a zaplatit. V opačném případě se vám sankce naúčtují již od dubna. Pozor také na to, že v případě doplatků daně se bere v úvahu již připsání na účet finančního úřadu, nikoliv den odeslání z vaší banky.

V souvislosti s dotačním programem bude ustanoven nový tým, který bude mít žádosti na starost. Cílem je maximálně využít elektronická podání, aby mohly být žádosti zpracovány co nejrychleji. S dotazy je možné se obracet na covidnajemne@mpo.cz. Až bude program notifikován, bude vypsána výzva s podrobnostmi přímo na webových stránkách MPO.

Kdo může o příspěvek COVID – Nájemné žádat?

Pokud bude program schválen Evropskou komisí, budou moci o dotaci žádat následující subjekty:

  • žadatel je fyzickou osobou–podnikatelem, nebo právnickou osobou vykonávající podnikatelskou činnost dle živnostenského zákona,

  • užívá provozovnu v nájmu, přičemž nájemní smlouva byla uzavřena před 12. březnem 2020,

  • kvůli opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru byl žadateli zakázán prodej zboží a služeb alespoň v části období od 13. 3. do 30. 6. 2020,

  • žadatel není spřízněn s pronajímatelem objektu,

  • nesmí mít nedoplatky vůči finančnímu úřadu, ČSSZ, zdravotní pojišťovně a dalším státním orgánům.

Jak dotace funguje?

Principem dotace je participace:

  • pronajímatel poskytne slevu ve výši 30 % z ceny nájemného za období duben, květen a červen 2020,

  • z dotace se pokryje 50 % z měsíčního nájemného za toto období tří měsíců,

  • je-li pronajímatelem z veřejné sféry, automaticky se z dotace pokryje 80 % nájemného za dané období.

Maximální výše podpory za duben, květen a červen je ve výši 10 milionů korun. Ke každé pronajímané provozovně může být podána pouze jedna žádost. V případě, že v jednom prostoru provozuje podnikatelskou činnost více nájemníků, může každý žádat o poměrnou část. Jestliže má žadatel více provozoven, může žádat o dotaci na každou z nich.

Podmínkou získání dotace je dohoda s pronajímatelem

Aby mohla být dotace využita, jsou dané dvě základní podmínky. V první řadě je potřeba získat slevu od pronajímatele 30 % – z toho důvodu se nejdříve nájemník musí s pronajímatelem dohodnout.

Dále musí žadatel před podáním žádosti uhradit 50 % z měsíčního nájemného za období duben, květen a červen 2020.

V případě, že je pronajímatelem stát, pak výše podpory činí 80 % z měsíčního nájemného za období duben, květen a červen 2020, pokud žadatel uhradil před podáním žádosti 80 % z měsíčního nájemného za toto období.

Jedná se o předběžné podmínky programu COVID – Nájemné. Do notifikace Evropskou komisí jsou nezávazné.

Aktuality

Odklad splátek kvůli COVID-19 využilo asi 10 % klientů, kteří mají v bance úvěr

Jedním z opatření během pandemie COVID-19 je možnost využít odklad splátek hypotéky nebo úvěru o tři nebo šest měsíců. Kolik domácností zatím tuto možnost využilo a které banky se chystají na kontroly?

Více

COVID-19 jako nemoc z povolání? V některých případech ano

Pracovníci, kteří se nakazili v zaměstnání koronavirem, mohou za určitých podmínek získat odškodné za nemoc z povolání. Podle stanoviska výboru Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP musí pacient splnit klinické a hygienické podmínky, aby bylo možné onemocnění COVID-19 uznat jako nemoc z povolání. Toto rozhodnutí je důležité především pro pracovníky v tzv. první linii.

Více

Vláda schválila protikrizový daňový balíček

V pondělí 25. května schválila česká vláda další z řady opatření, které má zajistit obnovení ekonomiky ochromené pandemií koronaviru. Tentokrát se jedná o protikrizový daňový balíček. Jaká daňová zvýhodnění lze očekávat?

Více