Kurzarbeit v Česku se prodlouží do konce srpna

Kurzarbeit v Česku se prodlouží do konce srpna

Kurzarbeit by se měl prodloužit až do konce srpna. Návrh ministerstva práce počítá s tím, že program pro podporu zaměstnanosti, který běží v ČR pod názvem Antivirus, by měl podpořit firmy až do konce prázdnin. Původně měly být příspěvky na náhrady mzdy poskytovány jen do konce května.

V Antiviru bylo vyplaceno již přes 5 miliard

Kurzarbeit se v souvislosti s krizí navázanou na pandemii COVID-19 spustil 6. dubna s platností zpětně od 12. března, kdy byl vyhlášen nouzový stav. Pod názvem Antivirus stát poskytuje dva druhy příspěvků na náhrady mezd firmám, které se potýkají s problémy kvůli koronaviru nebo souvisejícím nařízením. Antivirus funguje ve dvou režimech A a B.

Režim A se vztahuje na firmy, které musely zcela uzavřít nebo omezit provoz na základě krizového opatření či nařízení karantény. V tomto případě stát poskytuje zaměstnavatelům 80 % z vyplacené náhrady do maximální výše superhrubé mzdy 39 000 korun.

Režim B se týká společností, na které dopadl pokles poptávky, nebo výpadek pracovníků či dodávek surovin kvůli pandemii koronaviru. Stát v těchto situacích přispěje zaměstnavatelům 60 % z vyplacené náhrady až do výše superhrubé mzdy 29 000 korun.

Do 21. května bylo v programu Antivirus vyplaceno téměř 5,5 miliardy korun za měsíce březen a duben.

Nejspíš přibyde odpuštění sociálních odvodů

Podle nového návrhu zákona by mohl přibýt ještě režim C. V tom by mohl stát odpustit sociální odvody a příspěvek na zaměstnanost za červen až srpen menším firmám, přičemž úplného prominutí by mohly docílit firmy s méně než 50 zaměstnanci, případně s méně než 25 zaměstnanci.

Na odpuštění sociálních odvodů by měl nárok zaměstnavatel, který od března nepropustil více než deset procent zaměstnanců. Mzdy navíc musí být minimálně na 90 % výši ve srovnání s březnem tohoto roku. Další podmínkou pro odpuštění odvodů je to, že firma nesmí čerpat žádnou jinou podporu z programu Antivirus. Firma celkem odvádí za každého pracovníka 26 %, 24,8 % na sociálním pojištění a 1,2 % jako příspěvek na politiku zaměstnanosti.

Zaměstnavatelé žádají prominutí sociálních odvodů pro všechny

Antivirus C by měl fungovat bez zbytečné byrokracie – firma nebude muset o pomoc nijak žádat, sama si vyhodnotí, zda podmínky splňuje a program využije. Kontrola České správy sociálního zabezpečení bude probíhat až zpětně.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová uvedla, že si od tohoto kroku slibuje udržení zaměstnanosti v malých a středních firmách. Opatření by mohlo motivovat také zaměstnavatele, kteří v březnu rozdali výpovědi – do konce května totiž stále mají možnost je stáhnout.

Zaměstnavatelům se ale podmínky zdají velmi přísné a žádají, aby byla buď rozvolněna podmínka o udržení zaměstnanosti na 90 procentech, nebo byl režim C dostupný pro firmy všech velikostí. Už tak se však odpuštění odvodů pojí s obrovskými náklady. Pokud by se schválilo pro zaměstnavatele s méně než 25 zaměstnanci, znamenalo by to za tři měsíce devět miliard korun. Při schválení varianty pro firmy s 50 zaměstnanci by výpadek v příjmech státu byl 13,5 miliardy.

Aktuality

Odklad splátek kvůli COVID-19 využilo asi 10 % klientů, kteří mají v bance úvěr

Jedním z opatření během pandemie COVID-19 je možnost využít odklad splátek hypotéky nebo úvěru o tři nebo šest měsíců. Kolik domácností zatím tuto možnost využilo a které banky se chystají na kontroly?

Více

COVID-19 jako nemoc z povolání? V některých případech ano

Pracovníci, kteří se nakazili v zaměstnání koronavirem, mohou za určitých podmínek získat odškodné za nemoc z povolání. Podle stanoviska výboru Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP musí pacient splnit klinické a hygienické podmínky, aby bylo možné onemocnění COVID-19 uznat jako nemoc z povolání. Toto rozhodnutí je důležité především pro pracovníky v tzv. první linii.

Více

Vláda schválila protikrizový daňový balíček

V pondělí 25. května schválila česká vláda další z řady opatření, které má zajistit obnovení ekonomiky ochromené pandemií koronaviru. Tentokrát se jedná o protikrizový daňový balíček. Jaká daňová zvýhodnění lze očekávat?

Více