MPO zveřejnilo druhou výzvu k programu COVID – Nájemné

MPO zveřejnilo druhou výzvu k programu COVID – Nájemné

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen MPO) zveřejnilo druhou výzvu programu COVID - Nájemné. Žádosti mohou podnikatelé dotčení vládními opatřeními, která mají za úkol zamezit nekontrolovanému šíření nového typu koronaviru, podávat od 21. října 2020 do 21. ledna 2021.

Druhá výzva zohlednila požadavky restauratérů

Podle slov vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka ministerstvo ve druhé vlně zohlednilo požadavky restaurací a dalších podniků, kterým hodlá přispět 50 procent z celkového nájemného za třetí čtvrtletí 2020. Nově už navíc není přiznání dotace podmíněno slevou pronajímatele tak, jako tomu bylo u první výzvy.

Úplně bez omezení podpora není

Dle slov náměstkyně pro zahraniční obchod Martiny Tauberové je ale stále potřeba počítat s horní hranicí podpory, která činí deset milionů korun na všechny provozovny jednoho žadatele. Tauberová dále dodává, že: „maximální výše podpory v částce deset milionů korun z výzvy 1 a výzvy 2 v programu COVID – Nájemné se nesčítají. I nadále musí žadatel kontrolovat nepřekročení Dočasného rámce EK ve výši 800 tisíc eur.

Do druhé výzvy je vyčleněno přes 1,2 miliard

MPO plánuje v rámci druhé výzvy přerozdělit mezi žadatele více než 1,2 miliardy korun. O dotaci je možno žádat elektronicky přes informační systém AIS MPO dostupný na webu mpo.cz. Pokud se žadatel do systému registroval již dříve, nová registrace nebude opakovaně vyžadována. 

Dotace proplácená ex-post

Ověření identity žadatele bude probíhat prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci (více informací najdete na webu eIdentita.cz) a dotace bude proplácena ex-post po uhrazení částky žadatelem pronajímateli. Více informací o druhé výzvě, oprávněných žadatelích a podmínkách programu COVID – Nájemné najdete v aktualizované tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 16. 10. 2020.

Aktuality

Vláda schválila „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ II! Žádat o něj bude možné začátkem listopadu

„Ošetřovné“ za dobu zavřených škol dostanou i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Návrh ministerstva průmyslu a obchodu schválila vláda. Podpora bude určena lidem, kteří nemohou kvůli péči o dítě do 10 let nebo hendikepovaného člověka vykonávat svou hlavní výdělečnou činnost. Podpora bude ale nižší než na jaře a žádat o ni mohou OSVČ až začátkem měsíce listopadu.

Více

Poslanci schválili obnovení kompenzačního bonusu pro OSVČ

Poslanci v rámci zrychleného jednání v pondělí 26. 10. 2020 schválili obnovení kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně pro OSVČ a společníky malých s.r.o., kteří museli zavřít své provozovny nebo jinak zásadně omezit dosavadní podnikatelské aktivity. Návrh v nejbližších dnech projedná Senát a podepíše prezident, poté začne Finanční správa přijímat první žádosti.

Více

Podávání žádostí v programu COVID - Kultura II spuštěno!

Od čtvrtka 22. 10. 2020 mohou podnikatelé v kultuře zasažení vládními opatřeními proti šíření nového typu koronaviru podávat na Ministerstvu průmyslu a obchodu žádosti ve druhé výzvě programu COVID – Kultura. Na ten je vyčleněno celkem 750 milionů korun. O podporu je možno žádat elektronicky přes informační systém.

Více