Nové kompenzace – část 2.: Pomoc pro dopravce, kulturu a sportovní kluby

Nové kompenzace – část 2.: Pomoc pro dopravce, kulturu a sportovní kluby

Ačkoli vláda dopředu avizovala, že podpora drobných živnostníků a podnikatelů nebude ani zdaleka tak plošná jako na jaře, přesto schválila několika zajímavých programů a podpůrných dotací, které mohou dostat pořadatele kulturních akcí, dopravce a sportovní kluby z toho nejhoršího. O co můžete žádat?

Pomoc pro zájezdové dopravce 

Na zájezdové dopravce, z nichž v Česku zhruba dvě tisícovky zasáhla koronavirová pandemie, myslí Ministerstvo dopravy, které spustí program s názvem Covid-Bus. Určen je ke kompenzaci propadu tržeb v důsledku epidemie v období nouzového stavu.

Na podporu je celkově vyčleněna jedna miliarda korun a její celková výše se bude odvozena od emisní třídy autobusu (vyšší emisní třída = nižší dopad na životní prostředí = vyšší pořizovací cena autobusu). 

Dále se bude zohledňovat samotná kapacita autobusu. Vzhledem k faktickému zamrznutí trhu až do konce školního roku je pak rozhodné období kalkulováno až do 30. června 2020. Podpora bude vyhlášena, vyhodnocena a proplacena v období 4. čtvrtletí roku 2020.

Pokračování programu Covid kultura

Umělci a podnikatelé v kultuře, které zasáhla pandemie nového druhu koronaviru, budou moci žádat o dotaci v pokračování programu Covid kultura. Podpora je určena jak podnikatelům (náklady do maximální výše 10 000 000 Kč), tak živnostníkům (jednorázově 60 000 korun do konce roku). Celkově je na tento program vyčleněno 750 milionů korun.

2. výzva Covid kultura navazuje na předchozí program, v němž bylo vyčleněno 900 milionů korun. Z celkového objemu finančních prostředků byla vyčerpána jen zanedbatelná částka. Žadatelé si stěžovali, že podmínky programu byly špatně nastaveny. 

Podpora z nově schváleného programu, která může pokrýt až 50 procent uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 procent uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost v oblasti kultury, bude poskytována ve formě dotace ex post na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty, které vznikly v období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, a za výdaje v kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020, které byly kvůli opatření vlády výrazně omezeny, přesunuty nebo zrušeny.

Program Covid sport bude dále pokračovat

O podporu v rámci prodlouženého programu Covid Sport 2 mohou žádat zasažené sportovní kluby a pořadatelé sportovních akcí. Na získání podpory mají nárok kluby z deseti profesionálních soutěží, které určila NSA. Jedná se o první a druhou fotbalovou ligu, extraligu a první ligu ledního hokeje a nejvyšší soutěže v basketbalu, volejbalu a házené.

Maximální výše dotace se odvíjí od analýzy ekonomické náročnosti sportu a pohybuje se od 750 tisíc korun na klub pro volejbal a házenou, až po 12,5 milionu korun pro prvoligové fotbalové a extraligové hokejové kluby.

O kompenzaci ale mohou žádat také pořadatelé sportovních akcí určených pro sportovce z více než dvou klubů nebo širokou veřejnost. Dotace je určena na úhradu marně vynaložených nákladů souvisejících s akcemi, které se měly konat od 12. března do 31. července letošního roku.

  • Mohlo by vás zajímat: S kompenzacemi pro akce, které musely být kvůli vládním opatřením zrušeny nyní na podzim, tento program nepočítá.

Program Covid sport a jeho prodloužení připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu s Národní sportovní agenturou (NSA) a je na něj vyčleněno půl miliardy korun. Více informací o podpoře najdete v oficiální tiskové zprávě

Aktuality

Vláda schválila „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ II! Žádat o něj bude možné začátkem listopadu

„Ošetřovné“ za dobu zavřených škol dostanou i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Návrh ministerstva průmyslu a obchodu schválila vláda. Podpora bude určena lidem, kteří nemohou kvůli péči o dítě do 10 let nebo hendikepovaného člověka vykonávat svou hlavní výdělečnou činnost. Podpora bude ale nižší než na jaře a žádat o ni mohou OSVČ až začátkem měsíce listopadu.

Více

Poslanci schválili obnovení kompenzačního bonusu pro OSVČ

Poslanci v rámci zrychleného jednání v pondělí 26. 10. 2020 schválili obnovení kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně pro OSVČ a společníky malých s.r.o., kteří museli zavřít své provozovny nebo jinak zásadně omezit dosavadní podnikatelské aktivity. Návrh v nejbližších dnech projedná Senát a podepíše prezident, poté začne Finanční správa přijímat první žádosti.

Více

Podávání žádostí v programu COVID - Kultura II spuštěno!

Od čtvrtka 22. 10. 2020 mohou podnikatelé v kultuře zasažení vládními opatřeními proti šíření nového typu koronaviru podávat na Ministerstvu průmyslu a obchodu žádosti ve druhé výzvě programu COVID – Kultura. Na ten je vyčleněno celkem 750 milionů korun. O podporu je možno žádat elektronicky přes informační systém.

Více