Odklad splátek kvůli COVID-19 využilo asi 10 % klientů, kteří mají v bance úvěr

Odklad splátek kvůli COVID-19 využilo asi 10 % klientů, kteří mají v bance úvěr

Jedním z opatření během pandemie COVID-19 je možnost využít odklad splátek hypotéky nebo úvěru o tři nebo šest měsíců. Kolik domácností zatím tuto možnost využilo a které banky se chystají na kontroly?

Vláda schválila moratorium závazné pro všechny banky i nebankovní společnosti, které se vztahuje na úvěry sjednané před 26. březnem. Už před touto dobou však nabídly klientům samy finanční instituce možnost domluvit se na odkladu splátek. Podle výzkumu České bankovní asociace dostaly banky ještě před platností zákona na 230 tisíc žádostí o odklad splátek. Od 17. dubna, kdy vstoupil v platnost zákon o moratoriu, do 6. května vyřídily banky dalších 80 tisíc žádostí klientů. Jedná se přibližně o 10 % klientů, kteří mají v bance úvěr.

Jaké úvěry banky nejčastěji odkládají?

Z výzkumu České bankovní asociace vyplývá, že největší zájem mají klienti o odklad splátek u spotřebitelských úvěrů (64 % zpracovaných žádostí), dále o posunutí splátek hypoték (24 % žádostí) a jen u 12 % se jedná o úvěr právnických osob.

Celkem banky odložily splátky u úvěrů o celkové částce asi 170 miliard korun, a tím ponechaly klientům po dobu odkladu k dispozici devět miliard korun.

Počet žádostí se navýšil na konci dubna, ale během začátku května již banky mnoho žádostí nepřijaly. Podle České bankovní asociace již hlavní nápor pominul.

Banky odklad vyřídily rychle, ale jak je to s kontrolami?

Pozitivní je, že žádosti o odklad splátek v souvislosti s pandemií COVID-19 byly vyřizovány velmi rychle, zpravidla během několika hodin, případně v horizontu dvou až tří dnů. Zamítnuto bylo do 1 % podaných žádostí a to z důvodu nesplnění zákonné podmínky, že úvěr nesmí být k 26. březnu po splatnosti déle než 30 dnů. K rychlému vyřízení žádostí přispělo to, že klienti nemuseli bance dokazovat, zda se skutečně dostali do finančních problémů. Součástí žádosti je pouze čestné prohlášení.

Některé banky však již upozornily na to, že oprávněnost nároku na odklad splátek mohou zkoumat v budoucnu a při zneužití hrozí dlužníkovi trest v souladu se zákonem. Neoprávněné využití moratoria může být totiž vyhodnoceno jako pokus o úvěrový podvod, kde se trestní sazby u závažných případů (škoda vyšší než 5 milionů korun) pohybují mezi 5–10 lety odnětí svobody. Na tuto skutečnost upozorňuje například Česká spořitelna nebo Raiffeisenbank. Naopak Airbank, Moneta nebo mBank se k situaci vyjádřily jako k nestandardní a nehodlají žádosti přezkoumávat ani v budoucnu.

Aktuality

Odklad splátek kvůli COVID-19 využilo asi 10 % klientů, kteří mají v bance úvěr

Jedním z opatření během pandemie COVID-19 je možnost využít odklad splátek hypotéky nebo úvěru o tři nebo šest měsíců. Kolik domácností zatím tuto možnost využilo a které banky se chystají na kontroly?

Více

COVID-19 jako nemoc z povolání? V některých případech ano

Pracovníci, kteří se nakazili v zaměstnání koronavirem, mohou za určitých podmínek získat odškodné za nemoc z povolání. Podle stanoviska výboru Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP musí pacient splnit klinické a hygienické podmínky, aby bylo možné onemocnění COVID-19 uznat jako nemoc z povolání. Toto rozhodnutí je důležité především pro pracovníky v tzv. první linii.

Více

Vláda schválila protikrizový daňový balíček

V pondělí 25. května schválila česká vláda další z řady opatření, které má zajistit obnovení ekonomiky ochromené pandemií koronaviru. Tentokrát se jedná o protikrizový daňový balíček. Jaká daňová zvýhodnění lze očekávat?

Více