Podávání žádostí v programu COVID - Kultura II spuštěno!

Podávání žádostí v programu COVID - Kultura II spuštěno!

Od čtvrtka 22. 10. 2020 mohou podnikatelé v kultuře zasažení vládními opatřeními proti šíření nového typu koronaviru podávat na Ministerstvu průmyslu a obchodu žádosti ve druhé výzvě programu COVID – Kultura. Na ten je vyčleněno celkem 750 milionů korun. O podporu je možno žádat elektronicky přes informační systém.

Firmy mohou dostat až 10 milionů, jednotlivci 60 tisíc

V rámci programu COVID - Kultura II mohou firmy zasažené vládními opatřeními žádat o úhradu nákladů až do výše 10 milionů korun. Současně s druhou výzvou, která má podpořit zasažené firmy ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo také potřebnou podporu pro OSVČ působící v umělecké sféře. Jednotliví umělci mohou žádat o jednorázovou podporu ve výši 60 tisíc korun. 

Původní částka se může průběžně navyšovat

Na program je v současné chvíli vyčleněno 750 milionů korun. Podle slov vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka je ale v případě vyčerpání prostředků možné jejich navýšení. Havlíček zároveň prosadil také pomoc pro audiovizuální průmysl. Nově je na něj ve speciálním programu vyčleněno téměř 100 milionů korun. Tyto finance bude rozdělovat Státní fond kinematografie.

Kolik a za co?

Podpora z druhé výzvy v programu COVID - Kultura bude moci příjemci dotace pokrýt až 50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 % uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost v oblasti kultury, tedy pravidelné režijní náklady podnikatelských subjektů. O dotaci budou moci žádat subjekty organizujících či zajišťujících živou uměleckou produkci s primárním cílem poskytnout kulturní služby veřejnosti. Pomoc se ale týká také umělců a odborných umělecko-technických profesí.

Podporu vyřídíte online

Žádosti do programu COVID – Kultura II je možno podávat elektronicky prostřednictvím informačního systému dostupného na oficiálních webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Abyste mohli o dotaci požádat, je důležité zřízení e-identity. Systém je ale velmi jednoduchý a žadatele podáním potřebných dokumentů včetně příloh jednoduše provede. Firmy mohou o podporu žádat až do 23. listopadu 2020, OSVČ pak do 24. listopadu 2020. Více informací najdete na stránkách MPO.

Aktuality

Vláda schválila „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ II! Žádat o něj bude možné začátkem listopadu

„Ošetřovné“ za dobu zavřených škol dostanou i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Návrh ministerstva průmyslu a obchodu schválila vláda. Podpora bude určena lidem, kteří nemohou kvůli péči o dítě do 10 let nebo hendikepovaného člověka vykonávat svou hlavní výdělečnou činnost. Podpora bude ale nižší než na jaře a žádat o ni mohou OSVČ až začátkem měsíce listopadu.

Více

Poslanci schválili obnovení kompenzačního bonusu pro OSVČ

Poslanci v rámci zrychleného jednání v pondělí 26. 10. 2020 schválili obnovení kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně pro OSVČ a společníky malých s.r.o., kteří museli zavřít své provozovny nebo jinak zásadně omezit dosavadní podnikatelské aktivity. Návrh v nejbližších dnech projedná Senát a podepíše prezident, poté začne Finanční správa přijímat první žádosti.

Více

Podávání žádostí v programu COVID - Kultura II spuštěno!

Od čtvrtka 22. 10. 2020 mohou podnikatelé v kultuře zasažení vládními opatřeními proti šíření nového typu koronaviru podávat na Ministerstvu průmyslu a obchodu žádosti ve druhé výzvě programu COVID – Kultura. Na ten je vyčleněno celkem 750 milionů korun. O podporu je možno žádat elektronicky přes informační systém.

Více