Poslanci schválili obnovení kompenzačního bonusu pro OSVČ

Poslanci schválili obnovení kompenzačního bonusu pro OSVČ

Poslanci v rámci zrychleného jednání v pondělí 26. 10. 2020 schválili obnovení kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně pro OSVČ a společníky malých s.r.o., kteří museli zavřít své provozovny nebo jinak zásadně omezit dosavadní podnikatelské aktivity. Návrh v nejbližších dnech projedná Senát a podepíše prezident, poté začne Finanční správa přijímat první žádosti.

Program navazující na jarní „Pětadvacítku“

Kompenzační bonus bude parametricky navazovat na model z jarních měsíců tohoto roku (tzv. „Pětadvacítku“). Za každý den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění či omezení podnikání vyplatí Finanční správa žadateli 500 korun. Zájemci z řad OSVČ a malých s.r.o. s nejvýše dvěma společníky budou moci o kompenzační bonus snadno požádat na místně příslušném finančním úřadě vyplněním jednoduchého formuláře.

Během jara rozdaly finanční zprávy 22 milionů korun

Ministryně financí Alena Schillerová se k pokračování jarní „Pětadvacítky“ vyjádřila následovně: „Naší jednoznačnou prioritou byla snadná a maximálně nebyrokratická podpora nejvíce zasaženým živnostníkům a malým eseróčkům. Abychom poškozeným podnikatelům pomohli co nejrychleji a nenechávali je ve zbytečné nejistotě. Proto jsme se s celou řadou podnikatelských svazů a komor shodli na obnovení kompenzačního bonusu, díky němuž finanční úřady během jarních měsíců uvolnily bezmála 22 miliard korun.

Zatím je ve hře více než 15 000 korun

Podpora pro zasažené podnikatele je ale v současné době nižší než na jaře. Žadatelé si ji mohou nárokovat za každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí, a to za bonusové období vymezené nouzovým stavem od 5. října do 4. listopadu 2020 s možností jeho automatického prodloužení. V tuto chvíli tedy budou moci podnikatelé žádat až o 15 500 Kč za 31 dní nouzového stavu.  

Kdo může o kompenzaci žádat?

Nárok na kompenzační bonus budou mít podnikatelé, kteří provozovali činnost, jež byla přímo uzavřena v důsledku vládních restrikcí. Oproti jarním měsícům tak již nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020 v některé z oblastí postižených vládními restrikcemi (např. v pohostinství, kultuře, sportu a dalších oblastech podle přijímaných vládních opatření). Vedle přímo zasažených podnikatelů budou moci o bonus požádat i podnikatelé z řad OSVČ a s.r.o., kteří jsou na přímo zavřené obory významně navázáni.

Jaké podmínky je potřeba splnit?

Stejně jako na jaře platí, že žádat o tuto formu podpory mohou OSVČ s aktivním živnostenským oprávněním k 5. říjnu 2020 nebo s krátkodobým přerušením živnosti po 12. březnu 2020. U s.r.o. platí, že se jedná o firmy s nejvýše dvěma společníky, anebo o rodinná s.r.o. Dohodáři pak musí prokázat práci na danou DPP či DPČ, za kterou veřejným rozpočtům plynou příslušné odvody, po dobu nejméně 3 ze 4 předcházejících měsíců. Stejně jako na jaře nárok žadatelů na kompenzační bonus nebudou finanční úřady zdlouhavě ověřovat a vyplatí ho v řádu dní na základě podepsaného čestného prohlášení o splnění zákonných podmínek. Jak ale ministerstvo upozorňuje, kontrola může přijít tzv. „ex-post“.

Jedna podpora a dost!

Zmíněný kompenzační bonus nelze čerpat za den, za který podnikatel zároveň obdržel podporu související se zmírňováním následků výskytu koronaviru. To podle ministerstva financí znamená jakoukoliv podobnou podporu v souvislosti s nastalou epidemiologickou situací (např. podporu z programů Covid Kultura, Covid Cestovní ruch, Covid Sport, program Antivirus nebo o ošetřovné pro OSVČ). Nemožnost kombinovat více protikrizových programů přímé pomoci prý vychází z pravidel Evropské unie pro veřejnou podporu. Žádosti o podporu v současné době není možno podávat (stav k 27. 10. 2020 – pozn. redakce). Jakmile bude legislativní proces ukončen, žádosti se objeví na webové stránce finanční správy.

Aktuality

Vláda schválila „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ II! Žádat o něj bude možné začátkem listopadu

„Ošetřovné“ za dobu zavřených škol dostanou i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Návrh ministerstva průmyslu a obchodu schválila vláda. Podpora bude určena lidem, kteří nemohou kvůli péči o dítě do 10 let nebo hendikepovaného člověka vykonávat svou hlavní výdělečnou činnost. Podpora bude ale nižší než na jaře a žádat o ni mohou OSVČ až začátkem měsíce listopadu.

Více

Poslanci schválili obnovení kompenzačního bonusu pro OSVČ

Poslanci v rámci zrychleného jednání v pondělí 26. 10. 2020 schválili obnovení kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně pro OSVČ a společníky malých s.r.o., kteří museli zavřít své provozovny nebo jinak zásadně omezit dosavadní podnikatelské aktivity. Návrh v nejbližších dnech projedná Senát a podepíše prezident, poté začne Finanční správa přijímat první žádosti.

Více

Podávání žádostí v programu COVID - Kultura II spuštěno!

Od čtvrtka 22. 10. 2020 mohou podnikatelé v kultuře zasažení vládními opatřeními proti šíření nového typu koronaviru podávat na Ministerstvu průmyslu a obchodu žádosti ve druhé výzvě programu COVID – Kultura. Na ten je vyčleněno celkem 750 milionů korun. O podporu je možno žádat elektronicky přes informační systém.

Více