Při pozdním podání daňového přiznání se podnikatelům počítá pokuta už od dubna

Při pozdním podání daňového přiznání se podnikatelům počítá pokuta už od dubna

Zaradovali jste se, že se posouvá termín podání daňového přiznání až na 1. červenec a rozhodli jste se ho využít? Pak si dávejte pozor, ať termín nepřetáhnete ani o jeden den.

Fakticky totiž nedošlo k posunutí termínu pro podání daňového přiznání, ale pouze k plošnému prominutí pokut za pozdní podání, pokud to zvládnete během následujících třech měsíců – tedy do 1. července. Právě z toho důvodu se počítá pokuta již od dubna a při prodlení po 1. červenci už na vás bude čekat vysoké penále.

Došlo pouze k prominutí pokut, nikoliv k posunutí termínu daňového přiznání

Kvůli koronavirové krizi bylo rozhodnutím ministryně financí vydáno prominutí pokut za pozdně podané daňové přiznání a pozdní doplatek daně z příjmů. Podnikatelé mohou daňové přiznání podat a daň doplatit bez pokuty až do 1. července 2020. Odpuštění sankcí se však vztahuje pouze na situaci, kdy do daného termínu 1. července vše stihnete podat a zaplatit. V opačném případě se vám sankce naúčtují již od dubna. Pozor také na to, že v případě doplatků daně se bere v úvahu již připsání na účet finančního úřadu, nikoliv den odeslání z vaší banky.

V běžném roce běží ještě několik dní po termínu pro podání daňového přiznání toleranční lhůta. Ta ale vypršela standardně již během dubna a další dny začaly naskakovat sankce podle zákona. Při podání po 1. červenci tak zaplatíte pokutu za téměř 3 měsíce (nabíhá od 9. dubna). Pokuta činí 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, maximálně 5 % stanovené daně, přičemž částka nesmí být vyšší než 300 tisíc korun. Pokud je penále nižší než 200 korun, neplatí se.

Od dubna se načítají i úroky z prodlení u doplatku daně

Stejná situace nastává u doplatků daně, kdy vám úroky z prodlení budou rovněž naskakovat téměř tři měsíce. Při podání a doplacení daně po 1. červenci budou úroky z prodlení vyčísleny již od 8. dubna.

Úroky se vypočítají podle výše repo sazby České národní banky platné v první den daného pololetí zvýšené o 14 procentních bodů, což činí momentálně 14,25 % p. a. Také v případě úroků z prodlení není nutné je hradit, pokud nepřesáhnou 200 korun.

Živnostníci s poradcem se opozdit mohou

Jako OSVČ, který využívá podání přes daňového poradce, se opozdit můžete. V tomto případě je standardní termín podání do 1. července a teprve poté začnou nabíhat sankce – resp. nejdříve platí toleranční lhůta, kdy můžete přiznání podat beztrestně ještě do 9. července (a daň doplatit do 8. července). Teprve po těchto termínech se začíná počítat penále.

Aktuality

Odklad splátek kvůli COVID-19 využilo asi 10 % klientů, kteří mají v bance úvěr

Jedním z opatření během pandemie COVID-19 je možnost využít odklad splátek hypotéky nebo úvěru o tři nebo šest měsíců. Kolik domácností zatím tuto možnost využilo a které banky se chystají na kontroly?

Více

COVID-19 jako nemoc z povolání? V některých případech ano

Pracovníci, kteří se nakazili v zaměstnání koronavirem, mohou za určitých podmínek získat odškodné za nemoc z povolání. Podle stanoviska výboru Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP musí pacient splnit klinické a hygienické podmínky, aby bylo možné onemocnění COVID-19 uznat jako nemoc z povolání. Toto rozhodnutí je důležité především pro pracovníky v tzv. první linii.

Více

Vláda schválila protikrizový daňový balíček

V pondělí 25. května schválila česká vláda další z řady opatření, které má zajistit obnovení ekonomiky ochromené pandemií koronaviru. Tentokrát se jedná o protikrizový daňový balíček. Jaká daňová zvýhodnění lze očekávat?

Více