Úřady práce kontrolují zaměstnavatele čerpající kurzarbeit. Na co se během kontrol připravit?

Úřady práce kontrolují zaměstnavatele čerpající kurzarbeit. Na co se během kontrol připravit?

Kvůli dopadům pandemie koronaviru umožnila vláda zaměstnavatelům firem čerpat takzvaný kurzarbeit, který má uhradit část mezd ve výši 60 až 80 % a zabránit tomu, aby zaměstnavatelé propouštěli. Uznatelné náklady se vztahují k období od 12. března do konce srpna. K poslednímu červnovému dni se do programu přihlásilo více než 55 tisíc firem, kterým bylo vyplaceno na 15 miliard korun. Stát tak podpořil kolem 750 000 pracovních míst. Společně s vyplacením finanční podpory ale úřady práce rozjely stovky kontrol po celé republice.

Kontroly mají odhalit neoprávněné příjemce

Už od začátku podpory bylo podle mluvčí Úřadu práce avizováno, že jakmile se systém stabilizuje, spustí ÚP kontroly s ohledem na garanci poctivého využití státní podpory. Jde totiž o veřejné prostředky a úřady tak kontrolují, zda je nečerpají neoprávnění příjemci. Kontrola v drtivé většina případů probíhá distančním způsobem a zaměstnavatelé tak doloží pouze vyžádané dokumenty. Pokud by existovalo podezření na pochybení či podvod, bude následně provedena důkladnější kontrola

Hrozí vrácení načerpaných prostředků

Pokud by kontrola odhalila, že vybraný zaměstnavatel čerpá prostředky neoprávněně, může úřad práce požadovat vrácení poskytnutého příspěvku nebo jeho poměrné části. Sankce úřad práce v souvislosti s programem Antivirus neukládá. Může ale předat „hříšníka“ Státnímu úřadu inspekce práce, který může uložit pokuty za porušení pracovněprávních předpisů. Kontroly úřady práce zahájily k prvnímu červenci a v současné době už zhruba dvě stovky kontrol ukončily. Z následného šetření vyplývá, že k pochybení došlo u více než 30 % zaměstnavatelů. Dotčení zaměstnavatelé tak museli prozatím vrátit více než 4 500 000 korun.

Nejčastější chyby, které kontroloři odhalili:

  • Chybně stanovený průměrný výdělek zaměstnance.

  • Záměna hrubé mzdy za náhrady mezd

  • Statutární zástupce uzavřel pracovní smlouvu sám se sebou    

  • Zaměstnavatel si nárokoval příspěvek na náhradu mzdy za zaměstnance, u kterých nastala překážka ze strany zaměstnavatele před 12. 3. 2020  

  • Nebylo odvedeno pojistné ze strany zaměstnavatele před poskytnutím příspěvku

  • A další...

Co kontrolory zajímá?

Během kontrol příjemci prokazují oprávněnost čerpání poskytnutého příspěvku, a to zejména prostřednictvím doložení mzdových podkladů o vyplacení mzdových náhrad, úhradě zákonných odvodů, dále pak mzdovými listy a evidencí pracovní doby. Předmětem veřejnosprávních kontrol jsou také pracovní smlouvy, včetně všech dodatků u těch zaměstnanců, na které ÚP ČR poskytl příspěvek. 

Zaměstnavatelé musí prokázat i to, že jejich zaměstnanci nebyli ke dni vyúčtování ve výpovědi. Kontrolory zajímají také také vnitřní předpisy upravující překážky v práci, dohody s odborovými organizacemi opravňující k výplatě snížené náhrady mezd a doklady vedoucí k oprávněnosti překážek v práci (např. nucené omezení provozu, karanténa apod.).

Aktuality

Dohodáři mohou konečně získat kompenzaci až do výše 31 150 korun

Podobně jako OSVČ nebo společníci malých s. r. o. mohou nově i lidé pracující lidově řečeno „na dohodu“ žádat o kompenzační bonus, který má vykrýt ztráty způsobené vládními opatřeními souvisejícími se zpomalením šíření nového druhu koronaviru. V červenci tuhle dlouho očekávanou novinku schválila sněmovna a následně i senátoři.

Více

Vláda „odklepla“ pomoc pro ubytovací zařízení. Majitelé dostanou kompenzaci za 72 dnů v karanténě

Omezení související s pandemií nového typu koronaviru v polovině března zavřela kromě jiného také drtivou většinu hotelů a dalších ubytovacích zařízení. Jejich majitelé tak přišli o nemalé částky a často také jediný zdroj příjmu. Situaci by měl dotčeným kompenzovat dotační program COVID – ubytování, kterému dala vláda nedávno „zelenou“.

Více

Vláda podpoří pořadatele kulturních akcí ze speciálního programu

Opatření, která měla za cíl omezit nebo alespoň zpomalit šíření nového typu koronaviru pořádně zkomplikovala situaci také pořadatelům nejrůznějších festivalů, koncertů a dalších kulturních akcí. Přípravy, které v mnohých případech trvaly několik měsíců, spolykaly spoustu finančních prostředků. Řada akcí se ale nakonec kvůli vládním nařízením vůbec neuskutečnila.

Více