Vláda podpoří pořadatele kulturních akcí ze speciálního programu

Vláda podpoří pořadatele kulturních akcí ze speciálního programu

Opatření, která měla za cíl omezit nebo alespoň zpomalit šíření nového typu koronaviru pořádně zkomplikovala situaci také pořadatelům nejrůznějších festivalů, koncertů a dalších kulturních akcí. Přípravy, které v mnohých případech trvaly několik měsíců, spolykaly spoustu finančních prostředků. Řada akcí se ale nakonec kvůli vládním nařízením vůbec neuskutečnila.

Ušlý zisk má kompenzovat nový program

Ušlý zisk a další nepříjemnosti by měl nově kompenzovat speciální dotační program pro kulturní a kreativní průmysl (KKP). Program připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s ministerstvem kultury (MK). Jeho hlavním cílem je zmírnit negativní dopady koronaviru na podnikatele v oblasti kulturního a kreativního průmyslu v České republice. Zároveň má také přispět ke stabilizaci tohoto sektoru, vytvořit nové modely partnerských spoluprací a podpořit rozvoj kreativní ekonomiky.

Podpora pro kluby i festivaly

Program je určen především klubům, festivalům, divadlům bez podpory a dalším subjektům. Pomoc má být dvojího druhu a to v podobě přímé finanční podpory a kreativních voucherů na nákup služeb kreativců (hodnota jednoho voucheru bude maximálně 150 až 250 tisíc korun v závislosti na typu zaměření). 

Ve své podstatě se tak jedná o dotaci určenou ke kompenzaci nákladů pořadatelů, které s akcí zrušenou či přesunutou kvůli koronaviru organizátoři měli. Celkově je v tomto speciálním dotačním programu alokována pro účely podpory kultury jedna miliarda korun.

O podporu mohou žádat podnikatelské subjekty (viz níže.), které musely kvůli koronaviru zrušit nebo přesunout kulturní akci v době od 10. 3. do 31. 8. 2020. Podpora bude vyplácena ex post a to ve výši 50 % uznatelných výdajů spojených s náklady za produkci plánovaných kulturních akcí, které byly zrušeny či přesunuty na náhradní termíny, případně se uskutečnily v menším rozsahu. Žadatelé mohou čerpat maximálně 5 000 000 Kč na jeden projekt.

Kdo a kdy může o podporu žádat?

Výzva na tento dotační program měla být původně vyhlášena v průběhu července. Vše zatím nasvědčuje tomu, že o podporu bude možno žádat až během měsíce srpna. Mezi způsobilé žadatele patří podnikatelské subjekty, které jako hlavní činnost pořádají či zajišťují hudební, hudebně dramatické a divadelní projekty. 

Podpora bude ale určena také pro prodejce vstupenek na akce kulturní služby veřejnosti, technické firmy a podnikatelské subjekty, které kulturní akce pro veřejnost zajišťují. Využít ji budou moct také individuální umělci, provozovatele hudebních klubů, umělecké agentury, které zastupují umělce a rovněž soukromoprávní umělecká tělesa, soukromoprávní orchestry, umělecko-manažerské agentury, soukromoprávní galerie a muzea.

Aktuality

Vláda schválila „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ II! Žádat o něj bude možné začátkem listopadu

„Ošetřovné“ za dobu zavřených škol dostanou i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Návrh ministerstva průmyslu a obchodu schválila vláda. Podpora bude určena lidem, kteří nemohou kvůli péči o dítě do 10 let nebo hendikepovaného člověka vykonávat svou hlavní výdělečnou činnost. Podpora bude ale nižší než na jaře a žádat o ni mohou OSVČ až začátkem měsíce listopadu.

Více

Poslanci schválili obnovení kompenzačního bonusu pro OSVČ

Poslanci v rámci zrychleného jednání v pondělí 26. 10. 2020 schválili obnovení kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně pro OSVČ a společníky malých s.r.o., kteří museli zavřít své provozovny nebo jinak zásadně omezit dosavadní podnikatelské aktivity. Návrh v nejbližších dnech projedná Senát a podepíše prezident, poté začne Finanční správa přijímat první žádosti.

Více

Podávání žádostí v programu COVID - Kultura II spuštěno!

Od čtvrtka 22. 10. 2020 mohou podnikatelé v kultuře zasažení vládními opatřeními proti šíření nového typu koronaviru podávat na Ministerstvu průmyslu a obchodu žádosti ve druhé výzvě programu COVID – Kultura. Na ten je vyčleněno celkem 750 milionů korun. O podporu je možno žádat elektronicky přes informační systém.

Více