Vláda schválila krizové ošetřovné: Rodiče dostanou méně, ale pobírat ho mohou po celou dobu uzavření škol

Vláda schválila krizové ošetřovné: Rodiče dostanou méně, ale pobírat ho mohou po celou dobu uzavření škol

Scénář z jara se opakuje a školy (vyjma těch mateřských) zůstávají od středy 14. 10. 2020 opět zavřené. Spousta rodičů tak muselo opakovaně řešit, jak to udělat, aby školáci nebyli doma sami. Ti, kteří se rozhodli zůstat s dětmi doma, mohou čerpat „krizové ošetřovné“. To bude sice nižší než na jaře, ale rodičům ho okresní správy sociálního zabezpečení budou vyplácet po celou dobu uzavření škol.

Kdo má na ošetřovné nárok?

Návrh zákona týkající se tzv. „krizového ošetřovného“ schválila vláda 8. 10. 2020. Nyní (stav k 16. 10. 2020) je návrh projednáván ve Sněmovně. O ošetřovné může po definitivním schválení žádat zaměstnanec (včetně DPP/DPČ, pokud bylo z dohody v předcházejících 3 měsících odvedeno nemocenské pojištění), který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřovného o:

  • dítě mladší 10 let, 

  • nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,

  • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,

  • děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Ošetřovné budou moci rodiče dětí pobírat po celou dobu uzavření škol (zpětně pak k 14. 10.  2020). Dokud ale nebude celý legislativní proces ukončen, o OČR není možné žádat!

V současné chvíli stačí nahlásit svému zaměstnavateli, že nastupujete na ošetřovné. ČSSZ usilovně pracuje na novém komplexním formuláři, který bude zveřejněn do 25. 10. 2020 na ePortálu ČSSZ včetně dalšího postupu.

  • Mají na ošetřovné nárok OSVČ? Zatím nikoli, nicméně ministryně financí Aleny Schillerové po středečním (16. 10. 2020) zasedání kabinetu uvedla, že předloží návrh na kompenzační bonus ve výši 500 korun denně pro OSVČ a malé společnosti s ručením omezeným bez zaměstnanců.

60 %, ale minimálně 400 korun denně

Žadatelé o nové „krizové ošetřovné“ mohou nyní čerpat 60 % denního vyměřovacího základu, což je méně než na jaře. Vždy ale půjde minimálně o 400 korun denně. Rodiče se navíc mohou na ošetřovném střídat klidně po dnech. 

  • Měli byste vědět: Nárok na ošetřovné zaniká skončením zaměstnání!

Dávky ošetřovného vyplácí okresní správy sociálního zabezpečení, a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž mu byly doručeny řádně vyplněné podklady zaměstnavatelem na okresní správu sociálního zabezpečení. 

Žádosti nyní (stav k 19. 10. 2020) zatím není možno podávat a okresní správy sociálního zabezpečení tak budou brát v potaz pouze ty žádosti, které budou uplatněny na nových tiskopisech a které bude možné podávat prostřednictvím zaměstnavatele až po skončení měsíce října.

Aktuality

Vláda schválila „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ II! Žádat o něj bude možné začátkem listopadu

„Ošetřovné“ za dobu zavřených škol dostanou i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Návrh ministerstva průmyslu a obchodu schválila vláda. Podpora bude určena lidem, kteří nemohou kvůli péči o dítě do 10 let nebo hendikepovaného člověka vykonávat svou hlavní výdělečnou činnost. Podpora bude ale nižší než na jaře a žádat o ni mohou OSVČ až začátkem měsíce listopadu.

Více

Poslanci schválili obnovení kompenzačního bonusu pro OSVČ

Poslanci v rámci zrychleného jednání v pondělí 26. 10. 2020 schválili obnovení kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně pro OSVČ a společníky malých s.r.o., kteří museli zavřít své provozovny nebo jinak zásadně omezit dosavadní podnikatelské aktivity. Návrh v nejbližších dnech projedná Senát a podepíše prezident, poté začne Finanční správa přijímat první žádosti.

Více

Podávání žádostí v programu COVID - Kultura II spuštěno!

Od čtvrtka 22. 10. 2020 mohou podnikatelé v kultuře zasažení vládními opatřeními proti šíření nového typu koronaviru podávat na Ministerstvu průmyslu a obchodu žádosti ve druhé výzvě programu COVID – Kultura. Na ten je vyčleněno celkem 750 milionů korun. O podporu je možno žádat elektronicky přes informační systém.

Více