Vláda schválila protikrizový daňový balíček

Vláda schválila protikrizový daňový balíček

V pondělí 25. května schválila česká vláda další z řady opatření, které má zajistit obnovení ekonomiky ochromené pandemií koronaviru. Tentokrát se jedná o protikrizový daňový balíček. Jaká daňová zvýhodnění lze očekávat?

Snížené DPH v postižených sférách

Vláda se rozhodla snížit daň z přidané hodnoty subjektům zasaženým ochrannými opatřeními. Pomoc směřuje zejména k těm, kteří museli mít během posledních měsíců zcela zavřeno nebo rušit plánované akce. Jedná se například o poskytovatele ubytování, pořadatele kulturních a sportovních akcí, fitness centra, bazény nebo sauny. V těchto sférách dojde ke snížení sazby DPH z aktuálních 15 % na 10 %.

Možnost zpětného uplatnění daňové ztráty u daní z příjmů

Další součástí protikrizového daňového balíčku je tzv. loss carryback, tedy zpětné uplatnění daňové ztráty u daní z příjmů fyzických a právnických osob. Momentálně mohou poplatníci uplatnit daňovou ztrátu jen v následujících zdaňovacích obdobích v případě, že opět generují zisk. Podle návrhu vlády to nově bude možné rovněž za dvě zdaňovací období, jež předcházela tomu, ve kterém ztráta vznikla.

V praxi to znamená, že pokud poplatník v důsledku nouzového stavu vykáže daňovou ztrátu za rok 2020, bude mít možnost si o ni zpětně snížit základ daně za rok 2019 a 2018. Získá tedy ve formě vratitelného přeplatku zpět daň nebo její část zaplacenou za aktuální zdaňovací období. Zpětné uplatnění daňové ztráty bude možné už za zdaňovací období, které skončí posledním červnem letošního roku.

Poplatník bude mít navíc možnost si za první zdaňovací období, ve kterém bude zpětné uplatnění daňové ztráty možné, odhadnout výši své daňové ztráty za toto období. Odhadnutou ztrátu bude možné uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně v bezprostředně předcházejícím zdaňovacím období. Peníze by se tak k poplatníkovi měly dostat rychleji – dotyčný nebude muset čekat až do chvíle, kdy bude stanovena výše daňové ztráty.

Více pravomocí pro obce

Vláda dále posvětila více možností pro obce u osvobození od daně z nemovitých věcí. Momentálně mohou obce obecně závaznou vyhláškou zcela či částečně osvobodit od daně z nemovitosti subjekty dotčené živelní pohromou. Po schválení navrhovaného zákona k tomu bude možné přistoupit i v případě jiných mimořádných událostí, například pandemie, průmyslové havárie nebo krizových opatření. Osvobození od daně půjde učinit i zpětně.

Snížení daně pro nákladní automobily

Součástí protikrizového daňového balíčku je také snížení silniční daně o 25 procent pro nákladní automobily s maximální povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny. Tato změna by se měla projevit již zpětně od začátku tohoto roku.

V oblasti zemědělství by mělo dojít ke zkrácení lhůty pro vrácení přeplatku spotřební daně z tzv. zelené nafty. Přeplatek je dosud vrácen podnikateli do 60 dnů od vyměření nároku na jeho vrácení, vláda se však shodla na zkrácení lhůty na 40 dnů.

Ministerstvo financí navrhuje, aby byl daňový balíček projednán Poslaneckou sněmovnou i Senátem ve zrychleném režimu v rámci stavu legislativní nouze. Odůvodňuje to naléhavostí aktuální situace. Právní účinnost je navržena den po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Aktuality

Odklad splátek kvůli COVID-19 využilo asi 10 % klientů, kteří mají v bance úvěr

Jedním z opatření během pandemie COVID-19 je možnost využít odklad splátek hypotéky nebo úvěru o tři nebo šest měsíců. Kolik domácností zatím tuto možnost využilo a které banky se chystají na kontroly?

Více

COVID-19 jako nemoc z povolání? V některých případech ano

Pracovníci, kteří se nakazili v zaměstnání koronavirem, mohou za určitých podmínek získat odškodné za nemoc z povolání. Podle stanoviska výboru Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP musí pacient splnit klinické a hygienické podmínky, aby bylo možné onemocnění COVID-19 uznat jako nemoc z povolání. Toto rozhodnutí je důležité především pro pracovníky v tzv. první linii.

Více

Vláda schválila protikrizový daňový balíček

V pondělí 25. května schválila česká vláda další z řady opatření, které má zajistit obnovení ekonomiky ochromené pandemií koronaviru. Tentokrát se jedná o protikrizový daňový balíček. Jaká daňová zvýhodnění lze očekávat?

Více