Přehled opatření

Aktualizováno 27. 12. 2020

27. 12. 2020
Je umožněn pouze prodej základních potřeb (např. potraviny, drogerie, pohonné hmoty, potřeby pro zvířata, střelivo atp.).
 
18. 12. 2020
Osoby se mohou potkávat pouze ve dvou, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti. Je zákaz návštěv v nemocnicích a sociálních službách, vyjímku mají pouze svatby a pohřby, kde může být maximálně 15 osob. Zákaz vycházení je od 21:00 do 05:00.
 
18. 12. 2020
Je znovu zaveden zákaz vycházení od 23:00 do 5:00. Jsou uzavřeny všechny restaurace bary, zoologické zahrady, muzea či koupaliště a další vnitřní sportoviště. Zůstanou však otevřeny všechny obchody a služby, pokud zajistí, že v prodejně bude jen jeden zákazník na 15 metrů čtverečních.
 
09. 12. 2020
Od dnešního dne smějí mít restaurace otevřeno jen do 20:00, na trzích se nesmí prodávat občerstvení a alkohol, je opět zakázáno konzumovat alkohol na veřejnosti.
 
03. 12. 2020
Ruší se omezení pohybu. Venku se může scházet až 50 lidí místo současných šesti. Skončí také zákaz konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech, naopak povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejných místech zůstává.
 
03. 12. 2020
Ruší se zákaz provozování služeb. Personál bude muset používat roušku či respirátor. Ve službách stejně jako v dalších provozech bude platit omezení jeden klient na 15 metrů čtverečních provozní plochy.
 
03. 12. 2020
Otevírají se stravovací zařízení, mohou mít otevřeno od 6:00 do 22:00. Obsluhovat bude možné jen usazené hosty, u jednoho stolu budou moci sedět nejvýše čtyři lidé. Podniky budou smět naplnit kapacitu na 50 %. V nákupních centrech se budou moci otevřít stravovací zóny, restaurace v nich budou smět vydávat jídlo přes okénko pouze s sebou. Zůstanou uzavřené dětské koutky.
 
23. 11. 2020
Je zkrácený zakáz volného pohybu na veřejnosti od 23:00 do 4:59, kromě cest do práce k lékaři či domů. Vyjímkou jsou lidé zajišťující základní infrastrukturu, hromadnou dopravu či roznáškové služby.
 
23. 11. 2020
Nově bude možné konat svatby, pohřby, bohoslužby či uzavření registrovaného partnerství v počtu do 20 osob. Zvýší se i limit pro shromažďování nepříbuzných osob, a to ze dvou na šest. Nově budou umožněna i náboženská shromáždění, ale opět jen do 20 osob a za dodržení nařízených hygienických opatření.
 
18. 11. 2020
Obchody musí omezit počet nakupujících, každý zákazník musí mít pro sebe při nákupu plochu 15 metrů čtverečních. Prodejci jsou povinni řídit fronty uvnitř i před obchody a hlídat dodržování dvoumetrových rozestupů mezi lidmi.
 
18. 11. 2020
Prodlužuje se doba provozu obchodů i stravovacích výdejových okýnek do 21 hodin.
 
18. 11. 2020
Vláda povolila fungování provozoven poskytujících službu úpravy a stříhání psů a koček.
 
28. 10. 2020
Je zakázán maloobchodní prodej v neděli. Ve všední dny a soboty pak mezi 20:00 a 5:00 hodinou. ýjimku mají čerpací stanice, lékárny, prodejny na frekventovaných místech, jako jsou letiště či nádraží, obchody ve zdravotnických zařízeních a restaurace, které fungují ve formě roznáškového servisu.
 
28. 10. 2020
Je zakázán volný pohyb na veřejnosti od 21:00 do 4:59, kromě cest do práce k lékaři či domů. Vyjímkou jsou lidé zajišťující základní infrastrukturu, hromadnou dopravu či roznáškové služby.
 
26. 10. 2020
Ministerstvo financí posouvá splatnost DPH za třetí čtvrtletí a září. Konec splastnosti spadá na dnešní den, podnikatelé kteří jsou zasaženi vládními opatřeními, mají čas na splacení DPH do konce roku. Odklad splatnosti ministerstvo provede prominutím úroků za pozdě zaplacenou daň.
 
22. 10. 2020
Vláda zásadně omezila maloobchod a služby, činnost úřadů i volný pohyb obyvatel. Firmám je doporučeno poslat zaměstnance na home office. Firmám, které musejí z vládního nařízení zavřít, stát proplatí celé mzdy pracovníků i s odvody. Mohou na ně žádat z programu Antivirus.
 
21. 10. 2020
Sněmovna schválila navýšení ošetřovného na 70 % denního vyměřovacího základu. Vyměřovat by se měl po celou dobu uzavření škol kvůli epidemii koronaviru nebo po dobu nařízené karantény dítěte. Návrh musí projít Senátem a podepsat ho musí i prezident.
 
21. 10. 2020
Sněmovna obnovila kompenzační bonus pro OSVČ, který mohou nově využít živnostníci z oborů zasažených opatřeními, které vejdou v platnost k 22. 10.
   
16. 10. 2020
Vláda schválila odklad EET do konce roku 2022.
 
14. 10. 2020
Výuka na všech školách přešla na distanční, vyjímku mají mateřské školy a školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Ošetřovné mohou pobírat rodiče dětí mladších 10 let, a to ve výši 60 % z denního vyměřovacího základu, minimálně se bude jednat o 400 korun.
 
14. 10. 2020
Restaurace, bary a stravovací zařízení se uzavírají, je povolené jenom výdejní okénko do 20:00.
 
9. 10. 2020
Restaurace, bary a stravovací zařízení musí zavřít už ve 20:00.
 
9. 10. 2020
Zákaz provozovat herny a kasina, vnitřní sportoviště, umělé koupaliště a prohlídky zoologických zahrad. Stejně tak se zakazuje provozovat veškeré organizované zájmové, rekreační a další kroužky pro děti od šesti do 18 let.
 
05. 10 .2020
Byl vyhlášen nouzový stav.
 
27. 9. 2020
Ministerstvo Průmyslu a obchodu vyhlásilo Výzvu VII Inovace. Výzva je určena především malým a středním podnikům, mezi které MPO rozdělí 1,5 miliardy korun. Žádosti je možno posílat od 15. října 2020 až do 29. ledna 2021.
 
25. 9. 2020
Vláda schválila trvalý kurzarbeit, který naváže na program Antivirus.
 
18. 8. 2020
Spuštěn program COVID - KULTURA. Žádosti je možné podávat od 18. 8. 2020 od 09:00 hodin do 30. 9. 2020 on-line prostřednictvím informačního systému.
 
22. 7. 2020
Byla schválena novela zákona o kompenzačním bonusu s rozšířením finanční pomoci na osoby pracující na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. A to zpětně za období od vyhlášení nouzového stavu do 8. června.
 
19. 6. 2020
Vláda schválila program antivirus C, díky kterému zaměstnavatelům s méně než 50 zaměstnanci bude možné prominout placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za měsíce červen, červenec a srpen 2020.
 
27. 5. 2020
Senátem prošla novela o kompenzačním bonusu, díky které i společníci malých s. r. o., budou mít nárok na kompenzační bonus ve výši 500 korun za den. Vyplácet se bude zpětně od 12. března do 8. června. Čeká se na podpis prezidenta.
 
26. 5. 2020
Senátem prošla novela, která umožní odložit všechny vlny EET do konce roku 2020. Čeká se na popis prezidenta.
 
18. 5. 2020
Vláda schválila záruční program pro firmy COVID III, uvolnila 2,5 miliardy na program Ošetřovné pro OSVČ, také schválila státní příspěvek na nájmy podnikatelům COVID-nájemné.
 
17. 5. 2020
Skončil nouzový stav.
 
6. 5. 2020
Ošetřovné pro OSVČ bylo prodlouženo až do konce června.
 
5. 5. 2020
Vláda schválila po vzoru Pětadvacítky podporu pro společníky malých s. r. o.. Společník musí o tuto podporu sám požádat a splnit přitom několik podmínek předložením čestného prohlášení.
 
4. 5. 2020
Vláda odložila spuštění EET na 1. ledna 2021. Do této doby subjekty nemusí evidovat tržby.
 
24. 4. 2020
Změna zákonu tzv. lex covid justice nabídne mimořádné moratorium podnikatelům, kteří se nachází v úvodních fázích insolvenčního řízení.
 
24. 4. 2020
Vláda posvětila COVID plus, který má pomoci exportním podnikům zasaženým krizí. Program COVID plus připravilo Ministerstvo Financí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu spolu s Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP).
 
23. 4. 2020
Firmy, které musely kvůli opatřením uzavřít provoz, budou moci využít možnost odkladu nájemného. Ochranná lhůta poplyne od 12. března, kdy byl vyhlášen nouzový stav a potrvá do 30. června 2020.
 
22. 4. 2020
Odložení lhůty pro podání daňového přiznání (DPFO i DPPO) a splatnosti daně posunuto do 30. června 2020.
 
17. 4. 2020
Vyhlášeno možnosti odložení splátek úvěru a hypoték na tři nebo šest měsíců, pokud o to dlužník projeví zájem.
 
9. 4. 2020
Vláda vyplatí některým osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) postiženým šířením koronaviru jednorázovou částku 25 tisíc korun. Podnikatel musí o tuto podporu sám požádat a splnit přitom několik podmínek předložením čestného prohlášení.
 
30. 3. 2020
Chystá se druhá fáze bezúročného úvěru COVID II, žádat o něj bude možné od 2. dubna 2020.
 
29. 3. 2020
OSVČ nemusí platit minimální zálohy na sociálním a zdravotním pojištění od 1. března až do 1. září 2020
 
26. 3. 2020
Odpuštění plateb povinného zdravotního a sociálního pojištění všem živnostníkům. Všechny OSVČ bez ohledu na to, zda vykonávají hlavní, nebo vedlejší výdělečnou činnost, nemají povinnost platit od března do srpna 2020 zálohy na sociální a zdravotní pojištění. O prominutí plateb záloh OSVČ nemusí žádat, jsou jim ze zákona prominuty automaticky, není tedy nutné nic hlásit.
 
26. 3. 2020
Pro všechny fáze EET bylo pozastaveno plnění povinnosti evidence tržeb. A to po dobu stavu nouze a následujících tří měsíců.
 
23. 3. 2020
Vláda schválila kurzarbeit pro firmy, na které dopadla omezení kvůli šíření koronaviru. Kurzarbeit obsahuje program na ochranu zaměstnanosti Antivirus.
 
20. 3. 2020
Vláda schválila finanční příspěvek "ošetřovné" pro OSVČ ve výši 424 Kč za den.
 
18. 3. 2020
Ministerstvo průmyslu a obchodu posílí program COVID o 10 miliard Kč.
16. 3. 2020
Je možné žádat o bezúročné půjčky Úvěr COVID I s ročním odkladem splátek. MPO je připravilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, alokace je 5 miliard Kč.
 
16. 3. 2020
Vláda schválila balíček opatření v oblasti daní tzv. liberační daňový balíček, který umožňuje odkládat platby daní (bez poplatků, bez úroků a pokut). U plateb DPH je potřeba požádat příslušný finanční úřad o posečkání plateb a poplatků.
 
15. 3. 2020
Vláda vyhlásila karanténu na celé území ČR. Firmám je doporučeno poslat zaměstnance na home office, případně zajistit dostatečné ochranné pomůcky pro zaměstnance.
 
12. 3. 2020
Vláda vyhlásila nouzový stav. Omezila také provoz restaurací a barů, posiloven i kulturních zařízení, konat se nemohou kulturní či náboženské akce s účastí nad 30 lidí.

Aktuality

Vláda schválila „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ II! Žádat o něj bude možné začátkem listopadu

„Ošetřovné“ za dobu zavřených škol dostanou i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Návrh ministerstva průmyslu a obchodu schválila vláda. Podpora bude určena lidem, kteří nemohou kvůli péči o dítě do 10 let nebo hendikepovaného člověka vykonávat svou hlavní výdělečnou činnost. Podpora bude ale nižší než na jaře a žádat o ni mohou OSVČ až začátkem měsíce listopadu.

Více

Poslanci schválili obnovení kompenzačního bonusu pro OSVČ

Poslanci v rámci zrychleného jednání v pondělí 26. 10. 2020 schválili obnovení kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně pro OSVČ a společníky malých s.r.o., kteří museli zavřít své provozovny nebo jinak zásadně omezit dosavadní podnikatelské aktivity. Návrh v nejbližších dnech projedná Senát a podepíše prezident, poté začne Finanční správa přijímat první žádosti.

Více

Podávání žádostí v programu COVID - Kultura II spuštěno!

Od čtvrtka 22. 10. 2020 mohou podnikatelé v kultuře zasažení vládními opatřeními proti šíření nového typu koronaviru podávat na Ministerstvu průmyslu a obchodu žádosti ve druhé výzvě programu COVID – Kultura. Na ten je vyčleněno celkem 750 milionů korun. O podporu je možno žádat elektronicky přes informační systém.

Více

Půjčky pro podnikatele a OSVČ

Vybírejte z nabídky zaručených bankovních úvěrů v programu COVID nebo od proveřenných nebankovních poskytovatelů.