Přehled opatření

Aktualizováno 22. 7. 2020

 
22. 7. 2020
Byla schválena novela zákona o kompenzačním bonusu s rozšířením finanční pomoci na osoby pracující na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. A to zpětně za období od vyhlášení nouzového stavu do 8. června.
 
19. 6. 2020
Vláda schválila program Antivirus C, díky kterému zaměstnavatelům s méně než 50 zaměstnanci bude možné prominout placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za měsíce červen, červenec a srpen 2020.
 
27. 5. 2020
Senátem prošla novela o kompenzačním bonusu, díky které i společníci malých s. r. o., budou mít nárok na kompenzační bonus ve výši 500 korun za den. Vyplácet se bude zpětně od 12. března do 8. června. Čeká se na podpis prezidenta.
 
26. 5. 2020
Senátem prošla novela, která umožní odložit všechny vlny EET do konce roku 2020. Čeká se na popis prezidenta.
 
18. 5. 2020
Vláda schválila záruční program pro firmy COVID III, uvolnila 2,5 miliardy na program Ošetřovné pro OSVČ, také schválila státní příspěvek na nájmy podnikatelům COVID-nájemné.
 
17. 5. 2020
Skončil nouzový stav.
 
6. 5. 2020
Ošetřovné pro OSVČ bylo prodlouženo až do konce června.
 
5. 5. 2020
Vláda schválila po vzoru Pětadvacítky podporu pro společníky malých s. r. o.. Společník musí o tuto podporu sám požádat a splnit přitom několik podmínek předložením čestného prohlášení.
 
4. 5. 2020
Vláda odložila spuštění EET na 1. ledna 2021. Do této doby subjekty nemusí evidovat tržby.
 
24. 4. 2020
Změna zákonu tzv. lex covid justice nabídne mimořádné moratorium podnikatelům, kteří se nachází v úvodních fázích insolvenčního řízení.
 
24. 4. 2020
Vláda posvětila COVID plus, který má pomoci exportním podnikům zasaženým krizí. Program COVID plus připravilo Ministerstvo Financí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu spolu s Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP).
 
23. 4. 2020
Firmy, které musely kvůli opatřením uzavřít provoz, budou moci využít možnost odkladu nájemného. Ochranná lhůta poplyne od 12. března, kdy byl vyhlášen nouzový stav a potrvá do 30. června 2020.
 
22. 4. 2020
Odložení lhůty pro podání daňového přiznání (DPFO i DPPO) a splatnosti daně posunuto do 30. června 2020.
 
17. 4. 2020
Vyhlášeno možnosti odložení splátek úvěru a hypoték na tři nebo šest měsíců, pokud o to dlužník projeví zájem.
 
9. 4. 2020
Vláda vyplatí některým osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) postiženým šířením koronaviru jednorázovou částku 25 tisíc korun. Podnikatel musí o tuto podporu sám požádat a splnit přitom několik podmínek předložením čestného prohlášení.
 
30. 3. 2020
Chystá se druhá fáze bezúročného úvěru COVID II, žádat o něj bude možné od 2. dubna 2020.
 
29. 3. 2020
OSVČ nemusí platit minimální zálohy na sociálním a zdravotním pojištění od 1. března až do 1. září 2020
 
26. 3. 2020
Odpuštění plateb povinného zdravotního a sociálního pojištění všem živnostníkům. Všechny OSVČ bez ohledu na to, zda vykonávají hlavní, nebo vedlejší výdělečnou činnost, nemají povinnost platit od března do srpna 2020 zálohy na sociální a zdravotní pojištění. O prominutí plateb záloh OSVČ nemusí žádat, jsou jim ze zákona prominuty automaticky, není tedy nutné nic hlásit.
 
26. 3. 2020
Pro všechny fáze EET bylo pozastaveno plnění povinnosti evidence tržeb. A to po dobu stavu nouze a následujících tří měsíců.
 
23. 3. 2020
Vláda schválila kurzarbeit pro firmy, na které dopadla omezení kvůli šíření koronaviru. Kurzarbeit obsahuje program na ochranu zaměstnanosti Antivirus.
 
20. 3. 2020
Vláda schválila finanční příspěvek "ošetřovné" pro OSVČ ve výši 424 Kč za den.
 
18. 3. 2020
Ministerstvo průmyslu a obchodu posílí program COVID o 10 miliard Kč.
16. 3. 2020
Je možné žádat o bezúročné půjčky Úvěr COVID I s ročním odkladem splátek. MPO je připravilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, alokace je 5 miliard Kč.
 
16. 3. 2020
Vláda schválila balíček opatření v oblasti daní tzv. liberační daňový balíček, který umožňuje odkládat platby daní (bez poplatků, bez úroků a pokut). U plateb DPH je potřeba požádat příslušný finanční úřad o posečkání plateb a poplatků.
 
15. 3. 2020
Vláda vyhlásila karanténu na celé území ČR. Firmám je doporučeno poslat zaměstnance na home office, případně zajistit dostatečné ochranné pomůcky pro zaměstnance.
 
12. 3. 2020
Vláda vyhlásila nouzový stav. Omezila také provoz restaurací a barů, posiloven i kulturních zařízení, konat se nemohou kulturní či náboženské akce s účastí nad 30 lidí.

Aktuality

Dohodáři mohou konečně získat kompenzaci až do výše 31 150 korun

Podobně jako OSVČ nebo společníci malých s. r. o. mohou nově i lidé pracující lidově řečeno „na dohodu“ žádat o kompenzační bonus, který má vykrýt ztráty způsobené vládními opatřeními souvisejícími se zpomalením šíření nového druhu koronaviru. V červenci tuhle dlouho očekávanou novinku schválila sněmovna a následně i senátoři.

Více

Vláda „odklepla“ pomoc pro ubytovací zařízení. Majitelé dostanou kompenzaci za 72 dnů v karanténě

Omezení související s pandemií nového typu koronaviru v polovině března zavřela kromě jiného také drtivou většinu hotelů a dalších ubytovacích zařízení. Jejich majitelé tak přišli o nemalé částky a často také jediný zdroj příjmu. Situaci by měl dotčeným kompenzovat dotační program COVID – ubytování, kterému dala vláda nedávno „zelenou“.

Více

Vláda podpoří pořadatele kulturních akcí ze speciálního programu

Opatření, která měla za cíl omezit nebo alespoň zpomalit šíření nového typu koronaviru pořádně zkomplikovala situaci také pořadatelům nejrůznějších festivalů, koncertů a dalších kulturních akcí. Přípravy, které v mnohých případech trvaly několik měsíců, spolykaly spoustu finančních prostředků. Řada akcí se ale nakonec kvůli vládním nařízením vůbec neuskutečnila.

Více